Kiezen tussen aardbeien en lekke schoenen

"Zal ik deze keer nou eens een doosje aardbeien nemen? Ze zijn extra goedkoop. Of toch maar niet, want dan kan ik m'n schoenen laten repareren. Oh ja, de gasrekening is er ook nog... Maar ik mag toch ook wel een keer iets lekkers!"

Steeds weer moeten kiezen. Of zelfs dat niet, als het geld echt helemaal op is. Herkent u dit? Dan is er een noodfonds dat uitkomst biedt.

 
     
     
 

De overheid heeft allerlei wetten en regelingen opgezet om mensen met financiële problemen te helpen. Het is hun taak om mensen een minimaal bestaansniveau te garanderen. Toch zijn er situaties waarin regelingen als bijzondere bijstand, aanvullende inkomensondersteuning, huursubsidie, kwijtscheldingsregelingen enzovoort geen of onvoldoende oplossing bieden. Mensen vallen tussen wal en schip.

Platform Diaconaal Overleg Maarssen
Het Platform Diaconaal Overleg Maarssen is in 1997 opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de CAMA Gemeente en de Katholieke Kerk in Maarssen.

Doel van het platform is om vanuit de plaatselijke kerken een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de armoede en de sociale uitsluiting in Maarssen en zij hebben voor de mensen in Maarssen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen een noodfonds ingesteld.

Noodfonds
De ondersteuning van de kerken is aanvullend op die van de locale overheid. Het gaat hierbij niet om langdurige financiële hulp, maar om eenmalige financiële ondersteuning.